photo:  ©  Christine Kriegerowski

Mirela Anghelache (Romania), Ligia Alves dos Santos Semrau (Brazil) and Johara Bellali (Luxembourg)

back